Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun inför lönetillägg för socialsekreterare

Liksom i övriga delar av Sverige är rekryteringsbehovet av socialsekreterare i Osby stort. För att minska personalomsättningen och få erfarna socialsekreterare att stanna kvar och utvecklas i kommunen görs nu en satsning på den här yrkesgruppen.

Det behövs inte minst för att säkerställa att vi i Osby kommun håller en god kompetens och därigenom också ger medborgarna rätt och bra stöd. Med anledning av detta har kommunstyrelsens personaldelegation beslutat att socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom Barn och familj ska få ett lönetillägg på 3 000 kronor per heltidslön.

– Myndighetsutövning där barn är inblandade är ett tufft uppdrag, så jag tycker att socialsekreterarna är värda ett lönetillägg, säger Daniel Landin (S), ordförande i barn- och skolnämnden.

Lönetillägget är också ett sätt att öka attraktiviteten för uppdraget.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger Daniel Landin.

Barn- och familjeenhetens chef Carina Alpar välkomnar också satsningen.

– Det som ofta lyfts fram av myndighetsutövande socialsekreterare är bristande arbetsledning, för mycket administrativt arbete och låg lön i förhållande till ansvar, säger Carina Alpar.

Barn- och skolnämnden har under våren tillsatt två nya tjänster – en 1:e socialsekreterare och en socialadministratör – för att göra arbetsledning mer tillgänglig och för att lyfta administrativa arbetsuppgifter från socialsekreterarna.

– Med dessa åtgärder hoppas vi kunna möta personalens behov av stöd i det krävande arbete de har. Förhoppningsvis ska socialsekreterarna i större utsträckning kunna ägna sig åt de arbetsuppgifter som de är utbildade för.

Bild