Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Landshövdingen besöker Osby

Under tisdagen den 27 juni besöker landshövding Anneli Hulthén Osby. På agendan finns diskussionsämnen som bostadsbyggande, ensamkommande flyktingbarn, regionindelningen, fiber/bredband och Sydostlänken.

Anneli Hulthén har sedan tillträdandet som landshövding den 1 oktober 2016 besökt samtliga skånska kommuner. Osby var sist ut i den rundturen.

Men redan tidigt, i oktober, fick Osby kommun ändå besök av landshövdingen. Då i samband med att fjärrvärmeverkets nya panna invigdes.

– Jag har ställt samma frågor till alla kommuner. Dialogen har handlat om flyktingmottagande och bostadsbyggande, säger landshövdingen.

Under tisdagsförmiddagen träffade Anneli Hulthén representanter för Osby kommun: kommunchef Petra Gummesson, kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), oppositionsrådet Niklas Larsson (C), Osbybostäders verkställande direktör Kent Lundén samt enhetschef Mariana Möller.

Den befolkningsökning som flyktingmottagandet innebär är positivt för kommunen, anser Niklas Larsson och Marika Bjerstedt Hansen. Osby kommun är beroende av ökad arbetskraft men är överens med länsstyrelsen om att det krävs ett gott samarbete med andra myndigheter för att lyckas med integrationen. En viktig del är bostadsfrågan.

Osby kommun står inför stora utmaningar när det gäller bostäder och bostadsbyggande. Under 2016 byggdes 10 nya bostäder, vilket kan jämföras med Länsstyrelsens behovsberäkningar som för Osby är 47. Samtidigt ökade Osbys befolkning med nästan 200 personer. Under diskussionerna om bostadsbyggandet kom det fram att Länsstyrelsen kan tänka sig att se över reglerna för strandskyddet.

– I Osby kommun har vi 30 meter strandremsa per invånare vilket skulle kunna möjliggöra byggnation i attraktiva lägen nära vatten. Men dagens strandskyddsregler begränsar, säger Marika Bjerstedt Hansen.

Detta är något som också Anneli Hulthén håller med om.

– Man måste kunna ha en ny diskussion om Länsstyrelsens bedömningar, menar hon.

Landshövdingen anser också att det viktigt att stötta en ”flyttkedja” - något som alla var överens om.

– Genom att bygga trygghetsboenden för äldre så frigör vi bostäder för yngre, säger oppositionsråd Niklas Larsson.

– Det är den flyttkedjan vi behöver få igång, fortsätter kommunchefen Petra Gummesson. Vi behöver en variation av bostäder så att vi kan erbjuda boende för alla.

Osbybostäders verkställande direktör Kent Lundén förklarade att man under lång tid byggt för få hyresrätter, men att det kommunala bostadsbolaget nu planerar för 60-70 nya bostäder.

– Det man inte har byggt under 15-20 års tid tar det tid att komma ikapp med.

Under landshövdingens besök tog också Osbys representanter upp Sydostlänken, tågbanan mellan Olofström och Älmhult, till diskussion. En utbyggnad av denna skulle få bort tung godstrafik från södra stambanan men också bidra till färre lastbilstransporter på Skånes landsvägar, menar Osbys ledande politiker.

– Det fattas bara 18 kilometer ner till Karlshamns hamn, säger oppositionsrådet Niklas Larsson.

– Sydostlänken är enormt viktig inte minst ur miljösynpunkt, säger Marika Bjerstedt Hansen och fortsätter:

– Det finns en järnväg i dag, men som skulle behöva renoveras. Om man bygger den sista biten till Karlshamns hamn så skulle man kunna flytta över landsvägstrafik till järnvägen. Det är vansinnigt att frakta så mycket gods på landsväg när det kan fraktas via järnväg.

– Det möjliggör också för Ikea att få gods via Karlshamns hamn och avlastar södra stambanan, säger Niklas Larsson.

Efter mötet riktade landshövdingen och hennes medarbetare ett stort tack för ett konstruktivt möte.

Bild