Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2017-06-21

Så går kommunen vidare med Osby ishall

Ta fram underlag om vad man får för ishall som får kosta max 80 miljoner kronor samt utreda vad det skulle kosta med sanering och ombyggnation av befintlig ishall i Osby. Det var vad kommunstyrelsen i Osby beslutade när frågan om Osby ishall togs upp på sammanträdet den 21 juni.

I den förstudie, med förslag på en ny ishalls utformning och placering samt ekonomiska kalkyl för projektet och som tidigare tagits fram, framgår det att kostnaden skulle landa på 126 miljoner kronor. Med anledning av hur mycket pengar som redan satsats och även kommande stora investeringar som till exempel kommunhus, äldreboenden och lokaler inom skolan, avslog kommunstyrelsen det här förslaget.

I stället togs det beslut om att utreda ytterligare förslag. Det ena, som kom från Socialdemokraterna och Centern, handlar om att ta reda på vad man kan få för ishall för max 80 miljon kronor. Det andra och som moderaterna ville ha utrett, var vad sanering och ombyggnation av befintlig ishall skulle kosta. Nu ska alltså båda dessa alternativ utredas ordentligt innan kommunstyrelsen och sedan slutligen kommunfullmäktige tar beslut om Osby ishall. Finansieringen ligger i investeringsbudgeten för 2019-2020.

Bild