Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lärare sökes till Visseltoftaskolan

Visseltoftaskolan står i nuläget utan lärare för eleverna i årskurs 3-6 inför höstterminen. Rekryteringen av en ny lärare har pågått under hela våren men ännu har ingen lärare anställts.

– Eftersom det är fyra årskurser med olika kursplaner och ämnen blir det svårare att hitta en behörig och legitimerad lärare, säger Jessica Jönsson, grundskolechef.

Nu har rekryteringstiden förlängts fram till den 29 juni. Om inte kommunen lyckas hitta någon lärare för eleverna i årskurs 3-6 kommer man att göra en tillfällig omorganisation där eleverna erbjuds plats på någon av skolorna i Osbys tätort. Därför har alla vårdnadshavare redan nu ombetts att välja en alternativ skola. Den 30 juni tar förvaltningschefen, tillsammans med barn- och skolnämnden, beslut om hur organisationen ska se ut till hösten.

– Elever och föräldrar är väldigt nöjda med skolan och det är en väl fungerande enhet som inte hade några anmärkningar vid Skolinspektionens tillsyn. Vi hoppas verkligen att någon vill ta chansen och söka tjänsten, säger Jessica Jönsson.

Eleverna i de lägre åldrarna – förskoleklass, årskurs 1 och 2 - berörs inte av den eventuella omorganisationen.

Bild