Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klart med budget för 2018 och flerårsplan kommande år

Nu har budget för 2018, flerårsplan 2019-2020 och finansiella mål för de kommande tre åren i Osby kommun klubbats av fullmäktige. Utmaningar som allt fler äldre, ökat elevantal, tillgång på bostäder och flera stora investeringar på skolbyggen och fibernät väntar de kommande åren.

Det var överlag likartade förslag på nästa års budget och flerårsplan för 2019-2020 som kommunfullmäktige i Osby skulle ta ställning till den 12 juni. Kommunstyrelsen och tillika Socialdemokraterna, Alliansen och Sverigedemokraternas hade varsitt förslag. När det gäller driftbudgeten för 2018 var Socialdemokraterna och Alliansen överens, vilket innebar att kommunstyrelsens förslag klubbades igenom.

Ja till Alliansens investeringsbudget

De stora skillnaderna i Socialdemokraternas förslag på investeringar för 2018 och Alliansens förslag, var den totala summan man vill lägga på investeringar. Här hade Socialdemokraterna föreslagit 191,2 miljoner kronor mot Alliansens 188,4 miljoner kronor. I omröstningen i fullmäktige var det Alliansens förslag som vann flest röster.

I investeringsplanen för 2019-2020 var skillnaden att Alliansen vill satsa totalt 643 miljoner kronor de kommande åren, vilket är omkring 96 miljoner mindre än Socialdemokraternas förslag. Det var också vissa minde skillnader i hur mycket pengar man ville satsa i de olika verksamheterna. Även om man i stort sett var överens om vilka investeringar som ska och behöver göras, fanns skillnader i när de ska göras. Kommunfullmäktige beslutade enligt Alliansens förslag på flerårsplan 2019-2020.

Det beslutades också att den kommunala skattesatsen på 22,26 kronor ska vara oförändrad under 2018.

Gläds åt samförståndet

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen säger så här om nästa års budget, flerårsplan 2019-2020 och de finansiella mål som kommunfullmäktige nu klubbat.

- Jag är väldigt glad för det samförstånd som finns och att vi Socialdemokrater och Alliansen är överens när det gäller budgeten för 2018. Vi är också överens om vilka investeringar som ska och behöver göras. Det som skiljer oss åt är framförallt tidpunkten för de satsningar som ska genomföras de kommande tre åren.

Bild