Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vård- och omsorgscollege till Osby

Nu är det klart att Osby kommun, tillsammans med fyra andra kommuner i Skåne, blivit certifierade som lokalt Vård- och omsorgscollege Nordöstra Skåne. Det innebär att Osby kommun ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Tillsammans med Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge och Perstorps kommuner är Osby kommun numera certifierat Vård och omsorgscollege under tiden 2017-06-07 – 2021-06-30. Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation inom vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status på arbete och utbildning. I Skåne samarbetar redan 20 kommuner i Vård- och omsorgscollege.

Andriette Näslund, områdeschef på Vård- och omsorgsförvaltningen, är lokal processledare för Vård- och omsorgscollege. Hon berättar att det är flera personer som varit starkt engagerade för att få certifieringen på plats. Hon är extra tacksam för alla skolledare, lärare och elever som deltagit.

- Jag känner att samverkan mellan de olika deltagarna kommer att höja både vår kompetens och möjligheterna att samverka för att synliggöra yrket. Tillsammans kan vi hitta vägar att rekrytera personal till det viktiga arbetet inom vård och omsorg.

När man går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege fås den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt forma utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det blir en tydlig koppling mellan skola och arbetsliv och en utbildning som ger personlig utveckling.

Det kommer att hållas en ceremoni vid skolstart där certifieringen ska firas, både inom Vård och omsorg och på skolan i Osby.

Bild