Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunhusbygget går enligt tidplan och budget hålls

Om- och tillbyggnaden av kommunhuset på Västra Storgatan i Osby går enligt tidplan och budgeten hålls. Inflyttning är planerad till mars 2018. Då ska kommunhuset ge plats åt omkring 120 anställda i moderna, ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, som också uppfyller krav på arbetsmiljö och inomhusklimat.

Drygt 8 månader efter arbetet med om- och tillbyggnaden av kommunhuset på Västra Storgatan i Osby inleddes på allvar har mycket hänt. Tak- fasad och fönsterarbeten är helt klara och man har även kommit en bra bit med de inre miljöerna. PCB- saneringen är helt färdig och alla fönster utbytta och så kallad ”bröstning” under alla fönster, är också på plats. En ny våning och tak på tillbyggnaden är också färdigt. På tillbyggnaden har det också monterats solceller på takets sydliga del.

Kontaktcenter börjar ta form

Inne i lokalerna är de flesta innerväggar på plats. Måleri och golvarbeten har inletts. En del glaspartier är monterade, el- och ventilationsarbeten är långt framskridna och planlösningen för det nya kontaktcentrat börjar ta form.

Inflyttning i mars 2018

Samtidigt fortskrider det sedan tidigare påbörjade arbetet med att ta fram inredning, möbler, teknik och AV-utrustning. Budgeten på 42 miljoner kronor och tidplan för projektet hålls. Flytten tillbaka för de anställda som idag finns i Brio-huset på Briogatan samt övriga tjänstemän som ska inrymmas i Osby ”nya” kommunhus, är planerad till vecka 13 2018.

Bild