Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Specialutbildade pedagoger i Osby kommun

Under hösten 2016 och våren 2017 har pedagoger på förskolor i Osby kommun utbildats i Vägledande samspel. Detta är ett utbildningsprogram som baserar sig på vad som krävs för att skapa en utvecklingsbefrämjande uppväxtmiljö för barn.

Målet med att utbilda all personal i förskolan är att skapa en likvärdighet i kunskaper om samspelets betydelse för barnets utveckling. Det ska också visa vad som behövs för att skapa en utvecklingsfrämjande uppväxtmiljö. Det handlar också om att sprida kunskap om barnets behov och utveckla vuxnas lyhördhet och respekt för barnet.

Utbildningsprogrammet Vägledande samspel har utvecklats av Professor Henning Rye och professor Karsten Hundeide, båda verksamma vid Oslo universitet. Under hösten 2016 och våren 2017 har Lena Ravhed, specialpedagog på Parkskolan, utbildat ett antal pedagoger i Osby kommun i vägledande samspel. Sedan har olika grupper startat ute på nästan alla förskolor i Osby kommun, och de pedagoger som gått utbildningen för Lena utbildar sina kollegor

Tisdagen den 30 maj är det avslutning på kursen. Avslutningen är på Borgen från klockan 08.30 och fram till 16.00

Bild