Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inget beslut om Osby ishall i kommunstyelsen

Det togs inget beslut om Osby ishall på kommunstyrelsens möte den 17 maj. I stället ändrades ärendet till en informationspunkt och målsättningen är att kommunstyrelsen ska ta beslut i frågan på nästa möte, som är den 21 juni.

Förra året beslutade kommunstyrelsen i Osby att det skulle tas fram förslag på en eventuell ny ishall i Osby till en kostnad på 65 miljoner kronor. Beslutet innebar att en komplett utredning om placering och utformning, tillsammans med komplett kalkyl för hela projektet, skulle tas fram innan slutligt beslut om att bygga fattas. I denna förstudie som nu tagits fram framgår det att kostnaden skulle landa på 126,6 miljoner kronor. Dessutom har det visat sig att marken för önskad placering är förorenad och behöver därför saneras.

Med anledning av ovanstående ville kommunstyrelsen ha ytterligare information och kunna diskutera frågan vidare, innan något beslut tas. Därför blev ärendet om Osby ishall, en formationspunkt, i stället för ett beslutsärende.

Där presenterade kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg vad styrgruppen, som jobbat med förslag på en eventuell ny ishall, kommit fram till samt den ekonomiska kalkylen.

Förslaget innefattar

  • huvudbyggnation med en publikhall
  • omklädningsrum
  • caféteria
  • entré
  • förråd
  • personalrum
  • kontor och toaletter
  • en träningshall

Den ekonomiska kalkylen ser ut så här:

Huvudbyggnation (med publikhall som rymmer cirka 1020 platser): 110 miljoner kronor

Inventarier: 4 miljoner kronor

Träningshall:10 miljoner kronor

Utvändig anläggning (lekplats, planteringar, utegym, motionsspår): 2,6 miljoner kronor

Total investering: 126,6 miljoner kronor

Bild