Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hur kan vi förbättra säkerheten för cyklister?

Osby kommun arbetar nu med att förbättra trafikmiljön för cyklister i Osby kommun. Syftet är att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö för cyklister och på så sätt bidra till att öka cyklandet inom orten. Nu har du möjlighet att vara med och påverka.

Hur är din upplevelse av att cykla i Osby? Är det någon särskild plats eller väg som skulle kunna förbättras? Har du förslag till åtgärder som skulle kunna förbättra trafiksäkerheten?

Lämna dina synpunkter och förslag via e-post eller per post. Märk ditt e-post/brev med Ökad trafiksäkerhet för cyklister. Vi vill ha ditt svar senast den 16 juni.


E-post: samhallsbyggnad@osby.se

Postadress: Osby kommun, 283 80 Osby.

Bild