Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun deltar i Krisberedskapsveckan

Osby kommun deltar i Krisberedskapsveckan den 8-14 maj 2017 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför samhällskriser. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner slutat fungera.

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar. Intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Jimmie Ask, Räddningschef i Osby kommun.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka. Den syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar.

-Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar, säger Jimmie Ask.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.

För mer information om Osby kommuns deltagande i krisberedskapsveckan, kontakta räddningschef Jimmie Ask vars kontaktuppgifter du hittar uppe till höger på denna sidan.

Bild