Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolskjuts 2017/18 - ny samarbetspartner

Osby kommun har tecknat avtal med Bivab för skolskjuts i Osby kommun. Bivab har i sin tur uppdragit åt sitt delägarföretag Söne Buss AB att praktiskt hantera skolskjutsverksamheten. Kontraktet gäller från den 1 juli 2017 och sex år framåt, med rätt för Osby kommun att därefter förlänga med ytterligare 2 år.

Navigering
Du är här: Hem / Nyhetslistan / Skolskjuts 2017/18 - Ny samarbetspartner
Lyssna Skolskjuts 2017/18 - Ny samarbetspartner
2017-05-04
Per Palmgren, Sten Svensson och Stefan Hallgren från Bivab och Mia Johansson, förvaltningschef Barn och skola, Osby kommun. Foto: Osby kommun

Osby kommun har tecknat avtal med Bivab för skolskjuts i Osby kommun. Bivab har i sin tur uppdragit åt sitt delägarföretag Söne Buss AB att praktiskt hantera skolskjutsverksamheten. Kontraktet gäller från den 1 juli 2017 och sex år framåt, med rätt för Osby kommun att därefter förlänga med ytterligare 2 år.

I maj 2016 beslutade Barn- och skolnämnden om nytt skolskjutsreglemente. Det nya reglementet innebär bland annat större säkerhet för eleverna, till exempel inga bussbyten. Vi erbjuder också elever i förskoleklass skolskjuts, vilket inte är ett måste enligt lag. I det nya reglementet har det gjorts justeringar i avstånd mellan hem-hållplats-skola. Avstånden reglerar om man är berättigad till skolskjuts eller inte.

Avtalet med nuvarande skolskjutsentreprenör löper ut den 30 juni 2017. I enlighet med Lagen om offentlig upphandling påbörjades under hösten 2016 upphandling av leverantör inför läsåret 2017/18. Upphandlingen var klar i december 2016 men överklagades i två instanser, vilket innebar att avtalet med nya entreprenören kunde undertecknas av båda parter först den 4 april 2017.

Bild