Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Spännande Osbyprjekt presenteras

Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger projekt möjlighet att visa sin verksamhet. Förra året deltog mer än 2 500 projekt i 23 länder, med över 400 000 besökare. Nu är det dags igen. Kampanjen i Sverige pågår 6-14 maj.

Den 7 maj klockan 14-16 är det visning av åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i projektet Rädda Immeln. Visningen sker mellan Sibbhult & Lönsboda (56°20’36.3″N 14°18). Agne Andersson berättar hur de har gått tillväga för att anlägga en visningssträcka med olika åtgärder för förbättrad vattenkvalitet samt natur- och fiskevård i Ekeshultsån. Ån står för 50 % av tillrinningen till Immelnsjön.

Den 11 maj klockan 13-16 visar vi upp vår verksamhet i projektet Vägen In. Vägen In jobbar med att hjälpa personer med psykisk ohälsa och sammansatta problem med att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Kom och hälsa på oss i Växthuset på Prästvägen 9 i Osby och se hur vi bidrar till regionens utveckling.

Den 14 maj klockan 9-16 är allmänheten välkomna till sliperiet i Gylsboda som har arbetsdag med öppet hus. Föreningen kommer att arbeta med renoveringen och utrensning i och omkring byggnaden. Representanter finns på plats för att berätta om projektet.

Bild