Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun tredje bäst i lande på myndighetsservice

Osby kommun är en av landets absolut bästa kommuner när det gäller myndighetsutövning gentemot företag. Det visar en nationell servicemätning om företagsklimat, där Osby kommun rankas som tredje bäst av alla 139 kommuner som deltagit i undersökningen Öppna jämförelser - Företagsklimat 2016.

Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser - Företagsklimat, är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Mätningarna, som gjorts sedan 2010, visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. 2016 deltog 139 kommuner i mätningen, som görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg.

Den öppna jämförelsen i Företagsklimat 2016 bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016. Företagarna har svarat på frågor om bland annat bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i olika ärenden. Dessa ärenden gäller exempelvis brandtillsyn, bygglov och markupplåtelse. Det kan också gälla miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Mätningen visar att snittvärdet för nöjd kundindex (NKI) har sedan 2014 ökat från 71 till 81. För Osby kommun, som också klättrat från en 57:e plats till en 3:e plats i den totala rankingen av alla kommuner som ingått i undersökningen
- Det är så klart mycket glädjande att våra företagare är så nöjda med de kontakter de haft med oss. Det är ett kvitto på vårt prioriterade arbete med att utveckla bra samarbete och dialog mellan Osby kommun och det lokala näringslivet, säger Petra Gummeson, kommunchef i Osby.

Bild