Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nej till handelsplats utanför Osby

Kommunfullmäktige i Osby beslutade på sitt sammanträde den 24 april att säga nej till en detaljplan för handels- och kontorsområde utmed riksväg 23, vid Lars Dufwa utanför Osby.

Sedan en tid tillbaka har det funnits intresse från externa aktörer att etablera handel utmed väg riksväg 23 vid Lars Dufwa rastplats. Platsens förutsättningar utreds av kommunen och förslag till detaljplan för området har varit ute på granskning och föremål för medborgardialog. Det har även genomförts en enkätundersökning.

Kommunstyrelsen i Osby sa i början av april ja till detaljplanen, men med tillägget "partihandel och ervering, ej dagligvaruhandel med livsmedel". Alltså; ja till ett handels- och kontorsområde utan livsmedelsförsäljning.

Måndagen den 24 april var frågan uppe för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Efter en lång debatt och votering för att få fram två huvudförslag, hade ledamöterna till slut två förslag att ta ställning till:

  1. Kommunstyrelsens förslag; att säga ja till till detaljplanen men att inte tillåta handel med livsmedel.
  2. Avslag; alltså nej till kommunstyrelsens förslag.

Efter en andra votering tog kommunfullmäktige, med röstsiffrorna 16-12, beslutet att avslå förslaget, alltså säga nej till ett handels- och kontorsområde utmed riksväg 23 vid Lars Dufwa. 13 ledamöter avstod att rösta.

Bild