Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Påskhälsning från kommunchefen

Äntligen är våren här, även om det just nu är lite kyligt och riktigt aprilväder. Men nu är en tid då det händer mycket i naturen med lövsprickning och blomning. Och det fortsätter hända mycket även i Osby kommun och för mig som kommunchef.

2017 inleddes med att den nya förvaltningsorganisationen sjösattes. Arbetet med om- och tillbyggnaden av kommunhuset på Västra Storgatan går enligt plan och beräknas vara klart i början av 2018. Arbetet med att ta fram förslag på eventuellt ny ishall i Osby fortskrider. Under året påbörjas också bygget av ny förskola i Lönsboda.

Invånares och näringslivets röster viktiga

Det har också varit mycket fokus kring ett eventuellt handels- och kontorsområde vid Lars Dufwa utmed riksväg 23 och visionsdokumentet för ett levande centrum i Osby. För Osby kommun är det viktigt att involvera och engagera kommuninvånarna och de som verkar i kommunen så mycket som möjligt i frågor och förslag som rör utvecklingen av kommunen. Därför har det i dessa ärenden bland annat genomförts medborgardialoger och kommuninvånares och näringsidkares tankar och synpunkter, kommer att fortsatt beaktas i dessa, men även framtida frågor.

Krafttag på näringslivsfrågor

Att fortsätta utveckla och förbättra kontakterna och samarbetet mellan kommun och näringsliv står högt på min och Osby kommuns agenda. Därför har vi dragit i gång ett projekt kallat topp 50. Här jobbar representanter från Osby kommun och näringslivet gemensamt på olika sätt för att vända trenden där vi tappat mycket i Svenskt Näringslivs företagsranking. Målet är att 2020 vara rankad bland de 50 bästa kommunerna.

Många framtida utmaningar

Jag gläds åt den fortsatta bredbandsutbyggnaden i kommunen, där det nyligen blev klart med 47 miljoner kronor i stöd från Länsstyrelsen till projekt för fiberutbyggnad i på landsbygden i kommunen. Jag ser också mycket fram emot framtida och nya utmaningar i och för Osby kommun, som till exempel många stora kommande investeringar, befolkningsutvecklingen och kompetensförsörjning. Men nu först står påskledighet inför dörren och jag vill önska alla som bor och verkar i Osby kommun en riktigt glad och skön påsk!

Petra Gummeson, kommunchef

Bild