Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

47 miljoner till bredbandsutbyggnad i kommunen

Osby kommun har beviljats 47, 3 miljoner kronor i stöd till att bygga ut bredband på landsbygden. Av de 117 miljoner som Länsstyrelsen hade att fördela till hela Skåne har alltså fiberprojekt i Osby kommun fått ta del av hela 40 procent av den summan

Onsdagen den 5 april beslutade Länsstyrelsen i Skåne om nya stöd till bredbandsutbyggnad. 117 miljoner kronor investeras i nio olika projekt runt om i Skåne. Av dem finns 2 i Osby kommun:

  • Osby Visseltofta-Osbys landsbygd, IP-Only Networks AB: 25 211 868 kronor
  • Osby 2, Loshult, Hökön, Böglarehult, Traneboda, IP-Only Networks AB: 22 135 993 kronor


Det innebär alltså att Fiberbrojekt I Osby Kommun får en stor del av de pengar som fördelas I hela Skåne.
- Ända sedan jag fick beskedet från Länsstyrelsen har jag gått runt med ett stort leende på läpparna. Det här är fantastiskt roligt och viktigt och jag gläds med våra lokala fiberföreningar här i kommunen, som lagt ner väldigt mycket tid och kraft på detta, säger kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S).

De 117 miljonerna i stöd i hela Skåne förstärks av omkring 78 miljoner kronor. Det är de pengar som är en privat insats från dem som ansluter sig. De beviljade ansökningarna omfattar 2 714 anslutningar av permanenthushåll samt ett antal företag och fritidshus.
-Glädjande är att marknadsaktörerna har fått upp ögonen för den skånska landsbygden. En marknadsaktör har i det offentliga samrådet meddelat att den, utan stöd, kommer att bygga ut fibernät i ett antal ansökningsområden. Från Länsstyrelsens sida kan vi därmed koncentrera stödet till andra områden, säger Kerstin Rietz.

Bild