Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stort intresse för grannsamverkan

I slutet av mars och början av april hölls välbesökta informationsmöten om grannsamverkan i Osby och Lönsboda.

Intresset var stort och besökarna fick bland annat allmän information om vad grannsamverkan innebär. Polisen berättade om sin nya organisation och hur man kan förebygga brott. Länsförsäkringar talade om hur man startar grannsamverkan och hur man kan använda DNA-märkning av föremål. Dessutom var räddningstjänsten på mötet och informerade om hur man agerar vid brand och första hjälpen.

Grannsamverkan har funnits i Osby kommun i många år, men aktiviteten i de cirka 80 olika grannsamverkansgrupper som finns inom kommunen är varierande. Därför drog Osby kommun, i samarbete med polisen och Länsförsäkringar, i gång en nystart för grannsamverkan i kommunen.

Bild