Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Insatser inom grundskolan i Osby kommun uppmärksammas av Skolverket

Skolverket har valt att uppmärksamma och lyfta fram Osby kommun som ett gott exempel i skolutveckling.

I samarbete med Linnéuniversitetet och Skolverket har Osby kommun genomfört lärorika insatser inom ramen för något som kallas "Samverkan för bästa skola". Detta handlar om att utveckla kvalitetsarbetet och med olika insatser, höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Även arbetet kring nyanlända elevers mottagande och lärande har utvecklats och gemensamma mål och riktlinjer finns nu framtagna.

Måndagen den 3 april gjorde Skolverket ett reportage i Osby om skolornas deltagande i projektet.

Bild