Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Politiker och tjänstemän på studieresa i kommunen

Ökad kunskap om företagares verksamheter och förutsättningar, byggprojekt inom förskola och skola och möjliga tomter för bebyggelse. Ja, det var något av innehållet i en studieresa politiker och tjänstemän genomförde i Osby kommun.

Under fredagen den 31 mars genomförde ledamöter i kommunstyrelsen och ett antal tjänstemän på Osby kommun en studieresa runt om i kommunen. De besökte bland annat ett antal företag, tittade på kommande byggprojekt inom skola och omsorg och möjliga tomter för bygge av bostäder.

De företag som besöktes var Fönsterspecialisten i Lönsboda, Gräsljunga gårdsbutik och Lekolar. Här fick politikerna i kommunstyrelsen och tjänstemännen veta mer om företagens verksamheter och förutsättningar. Man tittade också på och fick lägesrapport om kommande byggprojekt för förskola och skola i Lönsboda och Killeberg och trygghetsboenden inom äldreomsorgen, i framförallt Lönsboda.

Under lunchen höll Lars Ericsson, ordförande i Osby näringsliv, en kort dragning om det pågående projektet mellan kommun och näringsliv. Projektet syftar till att förbättra samarbetet och öka Osby kommuns näringslivsranking.

I Osby tittade deltagarna på studieresan slutligen på och fick information om möjliga tomter för bostadsbyggande.

Bild