Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Väntsalen i stationshuset i Osby stängs tills vidare

Osby kommun har efter överläggning med polis och säkerhetsföretaget Safepartner beslutat att stänga väntsalen i Osby, från och med fredagen sen 31 mars och tills vidare. Beslutet att stänga väntsalen grundar sig på fortsatta allvarliga ordningsproblem och en otrygg miljö på stationen.

Sedan tidig vår 2017 har det förekommit skadegörelse, nedskräpning, och ordningsproblem, vilket bidragit till otrygg miljö.

Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder för ökad trivsel och trygghet som till exempel ökad rondering av ordningsningsvakter i och omkring stationshuset och kortare öppettider. Trots dessa åtgärder, har ordningsproblemen fortsatt och därför stängs nu väntsalen tills vidare.

Osby kommun kommer, i samarbete med andra aktörer, göra en ordentlig analys av läget. Kommunen kommer fortsätta jobba med att hitta en långsiktig och hållbar lösning för att komma tillrätta med de ordningsproblem som under våren varit på och omkring stationshuset i Osby.

Bild