Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Medborgarenkät om Osby centrum

Var med och tyck till om förslag på utveckling om Osby centrum

Vår vision är att Osby centrum ska vara en plats där man sätter livskvalitet främst. Centrum präglas av kreativitet som erbjuder ett levande centrumklimat. God samverkan är nyckeln till ett lyckat centrumarbete och inbjuder medborgarna till inflytande och egna initiativ. Projektet att skapa ett levande centrum är påbörjat och är ett fortlöpande arbete tillsammans med dig som kommuninvånare. Därför vill vi nu gärna att du är med och tycker till om planerna genom att svara på några frågor i en enkät.

Enkäten finns tillgänglig via länk längre ned på denna sidan. Om man vill besvara den manuellt så finns den utskriven på Osby bilbliotek. Alla svar, både de som kommer in via den webbaserade enkäten och via pappersform, behandlas anonymt.

Syftet med Ett levande centrum – vision 2025 är att öka attraktiviteten i Osby centrum, men också att bland annat skapa säker trafikmiljö och god tillgänglighet för gående och cyklister. Det handlar om förslag på flera olika åtgärder för ett mer trivsamt centrum.
Granskningsperiod: 2017-02-10--2017-06-30

Bild