Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2017-03-11

Sammanfattning från dialogmöte om Osby centrum

Parkeringsmöjligheter, cykelvägar och gators vara eller inte vara. Ja, det var det som de flesta synpunkter och diskussioner handlade om under dialogmötena om Visionsdokumentet Ett levande centrum, som hölls i Osby vecka 10.

Politiker och tjänstemän träffade allmänheten på en medborgardialog på Borgen den 6 mars för att diskutera kommunens vision för centrum. Planarkitekt Kettil Svensson presenterade en uppdaterad plan, som beaktar en del av synpunkterna som redan skickats in till kommunen. Fler synpunkter samlades in under en workshop och kommunalråd Marika Bjerstdt Hansen betonade att den nuvarande versionen av centrumplanen är fortfarande öppen för diskussion och dialogen med både allmänheten och näringslivet kommer att fortsätta innan den är fastställd.

Mötet med osby shopping Den 9 mars hölls ett dialogmöte med Osby shopping. Trots bara ett tiotal deltagare blev det många och givande diskussioner. Det handlade mest om parkeringsmöjligheter nära Osby centrum och om torget och Godsvägen. Osby Näringslivs ordförande Lars Ericsson förde också fram att näringslivet och Osby shopping anser att man inte fått tillräckligt gehör för sina gemensamma synpunkter som man lämnat in till kommunen om visionsdokumentet och det reviderade förslaget. Han betonade också att man hoppas på fortsatt bra dialog med kommunen. Kommunalråd Marika Bjerstdt Hansen (S) och Oppositionsråd Niklas Larsson (C) sa att de håller med om många synpunkter och även om allas synpunkter och förslag inte finns med just nu, så innebär det inte att det är för sent eller att det inte kan bli fler justeringar.

Tidplanen för hur visionsdokumentet ett levande centrum kommer att behandlas politiskt i kommunen ser ut så här:

  • Information i kommunstyrelsen den 17 maj
  • Kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 juni
  • Kommunstyrelsen den 21 juni
  • Kommunfgullmäktige den 18 september
Bild