Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Risk för gräsbrand

SMHI varnar för gräsbrandsrisk i norra Skåne under lördagen. Varningen gäller även hela Osby kommun. Räddningstjänsten avråder från all eldning under lördagen.

Tänk på att:

  • Alltid överväga mer säkra alternativ än att elda upp gammalt ris eller annan vegetation. En möjlighet kan vara att köra det till en återvinningscentral.
  • Gammalt gräs torkar upp mycket fort och antänds lätt av till exempel gnistor, glöd och cigarettfimar.
  • En gräsbrand sprider sig mycket fort på grund av att gräset är mycket torrt. Om byggnader finns i närheten finns det risk att dessa antänds.
  • Vara extra uppmärksam på att blåsigt väder sprider en brand snabbt och att vinden kan vara oregelbunden och skifta riktning. Undvik att elda vid blåsigt väder.
  • Snöfria områden torkar upp snabbt och lokalt kan det vara stor variation på brandrisk.
  • Brandrisken är som störst när det är torrast luft vilket det brukar vara på eftermiddagen.
Bild