Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolskjuts 2017/18

Den 1 juli 2017 börjar ett nytt skolskjutsreglemente att gälla i Osby kommun. När det gäller skolskjutsavtal med nuvarande entreprenör avslutas den 30 juni 2017. Osby kommun har en pågående upphandling av skolskjuts, som ska gälla från och med läsåret 2017-18.

Det nya skolskjutsreglementet och skolskjutsavtalet innebär bland annat att det för vissa elever blir justeringar i avståndet hem - hållplats.

Du kan läsa mer och även ladda ned reglementet på följande sida.

Osby kommun har gjort en inventering av de preliminära rutterna för få en så korrekt och rättvisande bild av skolskjutsvägarna som möjligt.

Nytt för läsåret 2017-18
Inför varje nytt läsår ska man ansöka om skolskjuts, detta för en bättre säkerhet för de elever som åker.

Elever som är skolskjutsberättigade idag kommer att få ett brev hemskickat med den nya blanketten.

Bild