Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Om trygghet och polisnärvaro i Osby kommun

Trots att allt fler känner sig otrygga i Osby kommun är det jämförelsevis få som utsätts för brott. Antalet bostadsinbrott i kommunen har minskat och polisen menar att deras närvaro och patrullering ökat efter polisens omorganisation. Men kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) och oppositionsråd Niklas Larsson (C) kommer ändå fortsätta kämpa och jobba för att det ska finnas en polisstation i Osby kommun.

Enligt en trygghetsmätning som polisen presenterade för en tid sedan visade det sig att man i Osby känner sig mindre trygg än i de övriga kommunerna i polisområdet. Mätningen visar även att otryggheten ökat för varje år under de senaste fem åren. Störst otrygghet i kommunen finns i Osby tätort.

Men samtidigt är det få som verkligen blivit utsatta för brott och den här bilden bekräftar polisen. Till exempel har andelen bostadsinbrott i Osby minskat kraftigt. Från att under 2014 och 2015 legat på i snitt drygt tre inbrott per månad till 1,5 inbrott i snitt per månad 2016. Det är den lägsta siffran bland Älmhults, Ljungby, Markaryd och Osby kommuner, som utgör det nya lokalpolisområdet.

- Oron är betydligt större än den verkliga risken att utsättas för brott, säger Staffan Käll, kommunpolis för Osby och Älmhult.

Polisnärvaron i Osby kommunen

Det finns flera faktorer som påverkar hur trygga kommuninvånarna känner sig och om hur man uppfattar brottsligheten. Under hösten var det stor uppmärksamhet kring ett gäng ungdomar som låg bakom skadegörelse bränder och en del överfall. Dessutom påverkas man av medierapportering om mycket brottslighet i närliggande områden. Även polisstationens omorganisation, vilket bland annat innebär att lokalpolisområdet numera leds från Ljungby och polisstationen i Osby stängdes 2016, kan spela in. Poliskontoret som finns i anslutning till Briohuset är inte någon polisstation utan är mer en lokal som polisen förfogar över för förhör och bokade möten.

- Men trots att det inte finns någon polisstation i kommunen är polisnärvaron och patrulleringen inte lägre nu, snarare tvärtom, menar Staffan Käll.

Fokus på förebyggande arbete

Som kommunpolis verkar Staffan Käll för att brottsförebyggande, kontaktskapande och trygghetskapande arbetet ska fungera i kommunen. Kommunpolisen är också ledamot i lokalpolisområdets ledningsgrupp och fungerar som ledningsstöd till lokalpolischefen och utgör länken mellan kommunen- polislednigen och polisverksamhet.

Jobbar för att få tillbaka polisstation

För kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) och oppositionsråd Niklas Larsson (C) är det viktigt att få tillbaka en polisstation i Osby. Men viktigast är att få fler synliga poliser så att kommuninvånarna känner sig mindre otrygga.

- Det viktigaste är att syns och finns här och klarar upp brott, säger Marika Bjerstedt Hansen och Niklas Larsson.

Bild