Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2017-02-28

Förskoleklass hösten 2017

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • Stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning
  • Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Under vecka 9 kommer alla vårdnadshavare i Osby kommun, till barn födda 2011, att få information om förskoleklass och erbjudande om placering vid en grundskola.

Kommuner ska enligt skollagen anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola åk 1-9, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd. Osby kommun har en utökad service genom att även erbjuda skolskjuts till elever i förskoleklass.

Dessutom kan vårdnadshavare i Osby tätort välja Visseltoftaskolan som skola till sina barn och erbjuds då fri skolskjuts dit.

Bild