Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya lediga villatomter i Osby

Nu har Osby kommun fyra nya lediga villatomter i Osby till försäljning. De aktuella tomterna ligger i närheten av Klinten i kvarteret Skatan.

Området

Tomterna ligger i ett lugnt bostadsområde i östra delen av Osby tätort cirka 1,5 km från Osby centrum och resecentrum. På cirka 500 meters avstånd finns ICA butik. I områdets närhet ligger rekreationsområdet Klinten med utegym och belysta motionsspår. På cirka 1 kilometers avstånd i väst ligger Osbysjön med den kommunala badplatsen vid Osby camping. Närmsta busshållplats ligger vid Kristianstadsgatan cirka 200 meter bort, där Skånetrafiken trafikerar med busslinje 545 Osby – Broby – Glimåkra – Kristianstad.

Bygglov

Den detaljplan som gäller medger bebyggelse av fristående bostadsbyggnader i ett våningsplan.

Vid närmare frågor om bygglov vänligen kontakta någon av Osby kommuns bygginspektörer innan köp.

Historik

På platsen låg tidigare Bröderna Nilssons snickerifabrik. Kommunen förvärvade fastigheterna (marken med fabriksbyggnader) för ett par år sedan. I början av 2016 revs byggnaderna betongplattan togs bort.

Översiktsbild, aktuell tomtindelning och ytterligare beskrivning finns i dokumentet Informationsblad Br Nilsson snickeri tomter, under rubriken Dokument uppe till höger på denna sida.

Du kan även gå in på vår kartportal med karta över lediga villatomter

För kontakt och frågor, vänd dig till byggnatdsinspektörer och BoGuide, vars kontaktuppgifter du hittar uppe till höger på denna sida.

Bild