Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dags att ansöka om mobila farthinder

Om du som boende på en villagata upplever att hastigheten på gatan är för hög, finns det möjlighet att ställa ut flyttbara farthinder för att förbättra trafiksäkerheten.

Flyttbara farthinder som blomlådor eller gupp får placeras ut efter ett beviljat tillstånd från Osby kommun. Farthindren får placeras ut mellan 15 april och 1 november (kan variera beroende på sandupptagning/snöskottning, däremellan ska hindren vara bortmonterade).

Hur går jag tillväga?
Diskutera med era grannar om det finns intresse för farthinder i ert område. Information kring regler och utplacering hittar ni i dokumentet Mobila farthinder.


Bild