Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inbjudan till medborgardialog om Osby centrum

Osby kommun bjuder in allmänheten till medborgardialog och grupparbete kring visionsdokumentet Ett levande centrum - 2025, som gäller Osby centrum den 6 mars, klockan 18.30 på Borgen i Osby.

Kommunen vill ha in allmänhetens synpunkter och tankar kring hur centrala Osby kan och ska utvecklas. Det blir information om visionsdokumentet, detaljplan och grupparbete, där du som kommuninvånare deltar tillsammans med politiker och tjänstemän på kommunen.

När: Måndagen den 6 mars klockan 18.30-20.30

Var: Långa Salongen Borgen, Osby

Vi bjuder på Fika!

Din röst och dina synpunkter är viktiga för Osby kommun

Bild