Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Välbesökt medborgardialog om handelsområde

Omkring 100 personer samlades på Borgen i Osby kvällen den 14 februari för medborgardialog om eventuellt handels- och kontorsområde vid Lars Dufwa utmed riksväg 23.De flesta synpunkterna och frågorna handlade om till- och frånfarter.

Medborgardialogen inleddes med en presentation av hur tankarna på ett handels- och kontorsområde växt fram. Detaljplan för området och resultat från medborgarenkäten presenterades. Resultatet från medborgarenkäten presenteras inom kort på kommunens hemsida och sociala medier Här blev det många frågor och synpunkter om lösningar för till- och frånfarter vid området.

Sedan var det dags för gruppdiskussioner om för- och nackdelar, styrkor, svagheter, möjligheter och hot med ett handelsområde. Resultaten från gruppdiskussionerna kommer att skickas ut till samtliga närvarande på medborgardialogen och presenteras även på kommunens hemsida och sociala medier

Bild