Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Summering av kommunfullmäktige den 13/2

Här följer en summering av några av de punkter och beslut som togs på senaste kommunfullmäktige.

På årets första kommunfullmäktige i Osby antogs en VA-strategi för Osby kommun, som går under namnet ”Det livsviktiga vattnet”. Man klubbade även de nya riktlinjerna för föreningsstöd och taxor för uthyrning av lokaler. Beslutet medför att stödet till föreningar har förändrats när det gäller kriterier, prioriterade grupper och former. Syftet är att skapa ett rättvis och inkluderande stödsystem som främjar ett aktivt och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.

Kommunfullmäktige sa även ja till Osby pastorats ansökan om att få driva ett fritidshem i privat regi. Tanken är att verksamheten ska dra i gång den 1 augusti i år.

Kommunens framtida äldreomsorg

Även Fullmäktigeberedningens ”Framtidens äldreomsorg” betänkande antogs. Det handlar om kommunens strategi och arbete för den framtida äldreomsorgen och hur den ska organiseras, där satsningar på mer förebyggande arbete, ökat stöd till anhöriga och attraktiv arbetsgivare ingår. Exempel på åtgärder är bland annat fler trygghetsboenden och fler bostäder som är anpassade till äldre. Andra åtgärder är att ta del av och införa välfärdsteknologi som ger möjlighet till nya effektivare arbetssätt och tjänster för såväl de äldre och anhöriga.

Bild