Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Problem med missfärgat vatten i Killeberg

Vissa abonnenter i Killeberg har tyvärr tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar.

Missfärgningen uppstår då järn och mangan som avsatts på insidan i vattenledningarna släpper från ledningen och blandas med vattnet. Detta sker av olika orsaker:

  • Vattenläckor som medför att vattnet rusar i ledningarna
  • Tillfälliga avstängningar som gör att vattnet ändrar riktning i ledningssystemet
  • Stora tillfälliga uttag till exempel vid brandbekämpning, påfyllning av pooler med mera.

För att förebygga problem med missfärgning finns en metod som innebär att Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT), genom spolning med luft och vatten. Detta tar bort de beläggningar som ger upphov till missfärgningen. Man genomför just nu detta på vattenledningsnätet i Sibbhult.

SBVT meddelar att man har för avsikt att genomföra motsvarande luft-/vattenspolning i Killeberg under 2017.

Som förberedelse inför den kommande Luft-/vattenspolningen, görs en genomgång och kontroll av ventilerna i Killeberg, vilket tyvärr medfört att vattnet blivit bli missfärgat inom vissa områden.

De som anmäler till SBVT att de drabbats av missfärgat vatten, uppmanas att läsa av sin vattenmätare och spola i kallvattenkranar i cirka 30-60 minuter. Därefter kan de återkomma med besked om vattnet blivit ok samt uppgift om hur mycket som spolats ut, för avdrag på räkningen.

Information kommer även att skickas ut per post till abonnenter i Killeberg.

Bild