Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lyckat resultat efter införande av 4-fack

Summeringen av insamlade avfallsmängder för januari 2017 jämfört med januari 2016, visar redan en positiv trend efter införandet av 4-fack i Osby kommun. Den totala avfallsmängden har ökat medan mängden deponi minskat. Det innebär vinster för både miljö och ekonomi.

Samtliga förpackningsmängder har ökat, vilket är ett tydligt tecken på att kommuninvånarna i Östra Göinge och Osby kommuner tagit till sig systemet och använder det. Deponi fortsätter att minska, i januari med 44 %, eller 5 ton. Insamlat Matavfall ökade med 43 %, eller 52 ton, vilket är en mängd som motsvarar 3 484 liter bensin eller 2 600 liter diesel. Sist men inte minst har det Brännbara avfallet minskat med 18 %, eller 35 ton.

Miljövinster

Sammantaget ökar den totala avfallsmängden med 11 %. Enbart förpackningsökningen motsvarar 41 ton. Detta kan lämnas in i 4-facken och man slipper åka till en återvinningscentral.

- En reflektion är att mängden plastförpackningar har mer än fördubblats. Jag tror att många valt att använda den Minimizer som delades ut i samband med införandet, säger Peter Johansson verkställande direktör på Ögrab.

Ekonomiska vinster

Ögrab vill passa på att tacka alla abonnenter för att de utnyttjar 4-fackskärlen. Om vi jämför materialintäkter och avfallskostnader utifrån insamlade mängder, har våra behandlingskostnader reducerats med 33 % i jämförelse med januari 2016.

- Vi kommer nu att följa utvecklingen noga, och även uppdatera statistiken på vår Ögrab:s hemsida varje månad, berättar Peter Johansson.

Bild