Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inbjudan till föreningsträff den 13 februari

Varmt välkomna önskas alla kultur - och fritidsföreningar till Föreningsträff

Datum och tid: Måndag den 13 februari klockan 16.30-18.00

Plats: Biblioteket i Osby

Den 25 januari 2017 antog Kommunstyrelsen beslutet att anta nya riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället, uthyrning/utlåning samt taxor för lokaler. Detta beslut medför att stödet till föreningar och civilsamhället har förändrats när det gäller kriterier, prioriterade grupper och former. Förändringar i lokaltaxor kommer även att ske och vilka som är prioriterade grupper för att hyra.

Underlaget till dessa riktlinjer har tagits fram under hösten 2016. Detta har gjorts genom bland annat omvärldsanalys, enkät till föreningarna, intervjuer med föreningarna samt öppna möten och dialogträffar med möjligheter för föreningarna att komma med synpunkter. Det slutgiltiga beslutet fattas i Kommunfullmäktige måndag 13 februari..

Program:
16.30-16.50: Kultur och fritidschefen välkomnar och informerar om arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna för föreningsbidrag samt frågestund.
16.50-17.00: Möjlighet att ta fika
17.00-17.40: Genomgång av de grundläggande kriterierna och var och hur föreningen söker medel.
17.40-18.00: Genomgång av att söka medel digitalt och lokalbokning på nätet.

Varmt Välkomna önskar:
Reia Sofiadotter Collberg - Kultur & Fritidschef
Johanna Häggberg - Fritid- Folkhälsoutvecklare
Lotta von Bültzingslöwen - Kulturutvecklare
Nina Kvant - vik. lokalbokning

Bild