Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Företagarenkät om ny ishall i Osby

Nu vill Osby kommun veta vad företagarna tycker om en eventuell ny ishall i Osby. I dagarna går det ut en enkät till företagare om hur vi tillsammans i Osby kommun kan fylla en eventuell ny ishall med verksamheter.

Syftet med enkäten är att ta del av vad företagare i kommunen skulle kunna använda ishallen till som en social mötesplats. Enkäten skulle också ge information om det finns intresse att stötta projektet på olika sätt.

Har du som företagare inte fått enkäten till dig får du gärna gå in på nedanstående länk och svara. Enkäten är öppen framtill 16 februari. Dessa och alla andra synpunkter som har kommit in kommer att vara ett underlag till utredningen om en eventuell ny ishall.

Bild