Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tyck till om utveckling av handeln i Osby

Osby kommun vill ha in allmänhetens synpunkter på ett eventuellt handels- och kontorsområde utmed riksväg 23, vid Lars Dufwa. Därför är vi tacksamma om du tar ett par minuter för att svara på ett antal frågor i en enkät, där alla svar behandlas anonymt.

Fler handelsaktörer är intresserade av att etablera sig i Osby. En etablering i centrum är varken möjlig eller önskvärd på grund av för lite utrymme och för få parkeringsplatser.

Mot bakgrund av detta, finns idag intresse att etablera handel och kontorsmöjligheter för företag som vill synas utmed väg 23, öster om Lars Dufwa rastplats. Nyetableringar avser ett balanserat urval av handel som skulle resultera i ett större utbud för Osbys invånare. Syftet är att öka den totala handeln i kommunen och även kunna fånga upp fler genomresande. Kommunen vill ha också ha ett fortsatt attraktivt centrum.

För Osby kommun är det också viktigt att göra allmänheten delaktig och få in synpunkter. Vi är därför tacksamma om du tar ett par minuter för att svara på ett antal frågor så att våra politiker vet vad du tycker. Du kommer till undersökningen via länken nedan. Du medverkar anonymt.

Bild