Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höga betyg för kommunens kultur- och fritidsverksamheter

En stor majoritet av besökarna till Osby kommuns fritidsanläggningar, bibliotek och kulturevenemang är mycket nöjda eller nöjda med sina besök och personalens bemötande. Det visar resultatet från en enkätundersökning som Kultur och fritid genomförde under vecka 46 2016.

Drygt 500 svarade på enkäten. Den innehöll frågor om hur ofta man besöker

  • ishallen i Osby
  • simhallarna i Osby och Lönsboda
  • fritidsgårdarna Pulsen och Bulten
  • biblioteken i Osby, Lönsboda och Killeberg
  • konsthall och evenemang

Toppbetyg för biblioteket i Killeberg

Det visar sig att konsthall och ishallen är det som besöks mest. Över 80 % av de svarande besöker dessa ställen flera gånger i veckan. När det gäller bemötande från personal så får personalen på biblioteket i Killeberg högst betyg. Här är 100 % av de svarande mycket nöjda med bemötandet. Samma betyg gäller för hur nöjd man är med besöket som helhet.

Överlag får alla fritidsanläggningar, bibliotek och kulturevenemang höga betyg för personalens bemötande och hur nöjd man är med besöket. Mest nöjdhet med besöket som helhet får, förutom biblioteket i Killeberg, även konsthallen där alla svarande är mycket nöjda. Även evenemang och simhallen får höga betyg med över 80 % mycket nöjda besökare. Minst nöjda med är besökare till ishallen där drygt 16 % av besökarna inte är nöjda med besöket som helhet

Bild