Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utmaningar och möjligheter för Osby kommun

Rekrytering, befolkningsutvecklingen, bostäder och fler lokaler samt ökad samverkan Ja, det är några av huvuddragen i vad Osby kommuns olika verksamheter ser som kommande utmaningar och även möjligheter.

Måndagen den 30 januari samlades ett antal tjänstemän och politiker från Osby kommuns olika förvaltningar för en heldag i omvärldsdialog och framtidsspaning. Alla verksamheter och kommunens bolag höll presentationer om nuläge, utmaningar, både från omvärlden och internt, och hur respektive verksamhets förutsättningar ser ut de närmaste åren.

Kommunchef Petra Gummeson inledde med att redogöra för olika trender som enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommer att påverka det kommunala uppdraget. Det handlar om bland annat:

Förändrade krav på välfärden

 • Generationsskifte - Vi går mot mer fokus mot individ där man söker det unika.
 • Ökad brist på chefer.
 • Tillgång till kompetens.
 • Hållbarhet - ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
 • Samverkan med näringslivNya tekniska lösningar för olika tjänster.

Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg på Osby kommun, presenterade sedan lite befolkningsstatistik och om hur den genomsnittlige invånaren i Osby kommun ser ut. Kommunens befolkning ökar stadigt och ligger just nu på cirka 13 150 invånare.

Vidare gick man igenom resultatet från SKL:s Kommunens kvalitet i korthet, som sammanfattat visar att Osby kommun får höga betyg för skola, äldreomsorg och inom vissa områden i socialtjänsten. Däremot blev betyget för service och bemötande via telefon och mejl lägre än genomsnittet för hela Sverige och jämfört med kommunens resultat i föregående års undersökning.

Föredrag om Osby kommuns utmaningar

Jessica Carragher Wallner från PwC var inbjuden för att prata om framtidsstrategi inom offentlig sektor, omvärldsspaningar och vilka utmaningar Osby kommun står och kan stå inför.

I sitt föredrag tryckte hon bland annat på digitaliseringen, färre kommer att försörja fler, behvet av partnerskap i stället för samverkan och då både internt och externt samt kompetensförsörjning

Sedan var det dags för kommunens olika förvaltningar att presentera sin bild av nuläge och vilka utmaningar, möjligheter och förutsättningar som väntar:

Befolkning, bostäder och rekrytering

Gemensamma utmaningar för alla kommunens verksamheter är den ökade befolkningem tillgång till bostäder, lokaler för verksamhet och rekrytering. Allt fler invånare och allt fler äldre gör att efterfrågan på kommunens tjänster, bostäder och lokaler ökar. Det innebär då också ökat behov av personal och redan idag är det svårt att rekrytera inom vissa verksamheter. Det gäller alltså att jobba hårt för att vara och visa upp Osby som en attraktiv arbetsgivare men även att behålla duktig personal.

Många verksamheter ser utmaningar men även stora möjligheter i digitaliseringen, ny teknik och ökad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och verksamheter, men också externt.

Kommunala bolag

De kommunala bolagen Osbybostäder, Fjärrvärme i Osby, Industrihus, ÖGRAB och SBVT deltog också i omvärldsdialogen.

En sammanfattning av vad de olika bolagen lyfte fram som utmaningar och även framtida möjligheter för sina respektive verksamheter och ansvarsområden var

 • detaljplaner
 • den stora efterfrågan på bostäder
 • politiska beslut
 • konkurrens
 • lagar och miljömål
 • ökad användning samt planer på att koppla ihop olika vattenförsörjningssystem
Bild