Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun visar intresse för Gröna lån

På Osby kommuns senaste kommunstyrelse, vecka 4, var Kommuninvest inbjudna för att informera om så kallade Gröna lån.

Kommuninvest är en svensk kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommuner och svenska landsting finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning. Och de kan alltså numera erbjuda så kallade Gröna lån. Något Osby kommun visar intresse för, helt i linje med satsningen på ökat hållbarhetstänk inom hela kommunen.

Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests Gröna lån.

Det kan vara lån för både nya, pågående och färdigställda projekt inom till exempel kollektivtrafik, biogas, energieffektivisering med mera. Fördelarna med Gröna lån är bland annat att man gör en insats för mer hållbar framtid. Det inspirerar finansmarknaden till att ”tänka grönt” och det är inte minst ett stort symbolvärde för en kommun, i till exempel varumärkesarbetet och något att vara stolt över.

Om och när det skulle bli aktuellt för Osby kommun att ansöka om lån kommer Gröna lån vara ett alternativ man då tittar på.

Bild