Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inbjudan till medborgardialog om eventuellt handelsområde

Osby kommun bjuder in allmänheten till medborgardialog kring planerat handelsområde vid Lars Dufwa. Kommunen vill ha in allmänhetens synpunkter och tankar kring ett eventuellt handelsområde mitt emot Lars Dufwa utmed riksväg 23 utanför Osby.

Det blir information om planer, handelsutredning och allmänna trender inom handeln i Sverige samt workshop där som kommuninvånare deltar tillsammans med politiker och tjänstemän på kommunen

När: Tisdagen den 14 februari klockan 18.30 – 20.30

Plats: Borgen Långa salongen

Vi bjuder på fika!

Din röst och dina synpunkter är viktigt för Osby kommun.

Varmt välkommen!

Bild