Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förändrade öppettider stationshuset i Osby

Från och med fredagen den 27 januari gäller nya öppettider i stationshuset i Osby. De nya öppettiderna är:

Vardagar: klockan 06.00 – 18.00

Lördag och söndag: klockan 06.00 – 15.00

Sedan en tid tillbaka har det varit problem med skadegörelse och den allmänna ordningen och trivseln i stationshuset i Osby. Problem med gängbildning finns. Mellan klockan 17.00 - 20.00 har det vid upprepade tillfällen varit ett gäng som ägnar sig åt vandalisering och slagsmål. Väktare har haft utryckningar då man behövt ingripa i gängbildningar.

Osby kommun äger stationshuset i Osby medan Jernhusen är, genom sitt dotterbolag Svenska Reseterminaler, hyresgäst och ansvarar för kontakten med transportbolagen för att säkerställa resenärsservicen.

För att komma tillrätta med problemen har Osby kommun infört ökad rondering i stationshuset. Kommunen har tidigare ansökt om trygghetskameror, men fått avslag. Detta kommer att tas upp igen för omprövning.

Tyvärr har problemen med skadegörelse och den allmänna ordningen fortsatt och därför har Osby kommun i samråd med Svenska Reseterminaler, Skånetrafiken och Safepartner beslutat om kortare öppettider.

Vidare söker kommunen extern verksamhetsutövare till stationshuset, exempelvis kiosk, café eller liknande, som också står för försäljning av Skånetrafikens biljetter. Med en extern aktör på plats är förhoppningen och tron att problem med nedskräpning och skadegörelse upphör.

Bild