Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Om trivsel och tygghet i stationshuset i Osby

I en insändare i Norra Skåne den 18 januari lyftes ett antal frågor och synpunkter fram gällande miljön, trivseln och tyggheten i stationshuset i Osby. Osby kommun ger nu följande svar på insändaren:

Osby kommun äger stationshuset i Osby medan Jernhusen är, genom sitt dotterbolag Svenska Reseterminaler, hyresgäst och ansvarar för kontakten med transportbolagen för att säkerställa resenärsservicen.

Städning

Kommunen ansvarar för städningen. Städning görs 1 Tim/dag under tidig morgon. Städpersonal upplever både skadegörelse och nedskräpning, både i vänthall och på toaletten.

Allmänna ordningen

Problem med gängbildning finns. Mellan klockan 17.00 - 20.00 har det vid upprepade tillfällen varit ett gäng som ägnar sig åt vandalisering och slagsmål. Väktare har haft utryckningar då man behövt ingripa i gängbildningar.

Inre miljö

Bänkar för väntande resenärer, handikapptoalett och kaffeautomat. Kaffeautomaten har också varit föremål för vandalisering. Sedan årsskiftet finns inga verksamheter i huset. Tidigare fanns turistbyrå och biljettförsäljning.

Idag öppnar väntsalen klockan 06.00 och stänger klockan 20.00.

Kommunens åtgärder för ökad trivsel och trygghet:
Kommunchefen har beslutat om ökad rondering i stationshuset.

Kommunen har tidigare ansökt om trygghetskameror, men fått avslag. Detta kommer att tas upp igen för omprövning.

Vidare söker kommunen extern verksamhetsutövare till stationshuset, till exempel kiosk, café eller liknande, som också står för försäljning av Skånetrafikens biljetter. Med en extern aktör på plats är förhoppningen och tron att problem med nedskräpning och skadegörelse etcetera upphör.

Osby kommun och Jernhusen för en kontinuerlig dialog om hur vi kan upprätthålla en så trygg och trivsam miljö som möjligt i stationshuset i Osby.

Kommunledningsförvaltningen
Osby kommun

Bild