Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dialog med riksdagsledamot om näringslivet i Osby kommun

Fredagen den 13 januari besökte riksdagsledamot Per-Arne Håkansson (S) Osby kommun. Per-Arne Håkansson, som är ledamot i Näringsutskottet, satte stort värde i att få möjlighet samtala om förutsättningarna för näringslivet i Osby kommun.

Regeringens speciella fokus inom näringslivet är just nu på nyindustrialisering, exportstrategi, landsbygdsprogrammet, utveckling för små och mindre företag och innovationer. För att diskutera dessa frågor samlades en ”Think Tank” på Näringslivscenter i Osby.

Deltagare var

  • kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S)
  • kommunchef Petra Gummeson
  • Osby Näringslivs ordförande Lars Ericsson
  • Mikael Kindblom, ordförande Företagarna i Osby/Brand & Industriskydd
  • Ulf Göstasson från Osby Näringsliv/Cejn AB
  • Paul Phillips, näringslivsstrateg på Osby kommun

Varnade för förändringar i regler

Lars Ericsson hade mycket att säga om bland annat 3:12-reglerna och varnade för att de förslagna förändringarna i lönesumma- och utdelningsregler kan påverka små företag negativt och förhindra organisk tillväxt.

Nästa moment var ett besök hos Pia Lindberg på Sliperiet i Gylsboda. Detta eftersom Per-Arne Håkansson har stort intresse för utveckling på landsbygden. Pia berättade om historiken och visioner för framtiden i Sliperiet. Föreningen ”Sliperiet Gylsboda” kommer att få en miljon kronor från Skåne ESS för att förvandla den gamla verkstaden för finstenshuggeri till ett nordskånskt kulturcentrum.

Dialogen fortsatte under en lunch på Café Kronan med representanter från näringslivet i Lönsboda. Vikten av Sydostlänken för Lönsboda och hela Osby kommun är en nyckelfråga som Marika Bjerstedt Hansen betonade. Per-Arne Håkansson lovade att ta upp Osby kommuns synpunkter på kommande möten och ska återkomma

Alla uppskattade att Per-Arne Håkansson besökte Osby kommun och att man vill utveckla en dialog med näringslivet i kommen.

Bild