Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nyheter

 • Bild

  Förskoleklass hösten 2017


  Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.
 • Bild

  Vernissage på Osby konsthall


  Lördagen den 28 januari klockan inleds 10.00 - 13. 00 det vernissage på Osby konsthall där konstnär Maria Brusewitz ställer ut sina verk i lergods. Utställningsperioden är mellan den 28 januari - 11 m...
 • Bild

  Nya lediga villatomter i Osby


  Nu har Osby kommun fyra nya lediga villatomter i Osby till försäljning. De aktuella tomterna ligger i närheten av Klinten i kvarteret Skatan.
 • Bild

  Nystart för seniorträffar


  Under våren fortsätter och utökas Osby kommuns lyckade koncept med så kallade Seniorträffar.
 • Bild

  Dags att ansöka om mobila farthinder


  Om du som boende på en villagata upplever att hastigheten på gatan är för hög, finns det möjlighet att ställa ut flyttbara farthinder för att förbättra trafiksäkerheten.
 • Bild

  Dags för sportlov - massa aktiviteter i kommunen


  Nästa vecka är det dags för sportlov.
 • Bild

  Inbjudan till medborgardialog om Osby centrum


  Osby kommun bjuder in allmänheten till medborgardialog och grupparbete kring visionsdokumentet Ett levande centrum - 2025, som gäller Osby centrum den 6 mars, klockan 18.30 på Borgen i Osby.
 • Bild

  Majoriteten positiva till handelsområde


  Majoriteten av de som svarat på Osby kommuns medborgarenkät om ett eventuellt handels- och kontorsområde utmed riksväg 23, vid Lars Dufwa, var positiva till att skapa ett sådant område.
 • Bild

  Välbesökt medborgardialog om handelsområde


  Omkring 100 personer samlades på Borgen i Osby kvällen den 14 februari för medborgardialog om eventuellt handels- och kontorsområde vid Lars Dufwa utmed riksväg 23.De flesta synpunkterna och frågorna ...
 • Bild

  Information om VA-arbeten på Stormgatan i Lönsboda


  På uppdrag av Osby kommun ska Skåne Blekinge Vattentjä'nst (SBVT) utföra omläggning av VA-ledningarna i Stormgatan, Lönsboda, på sträckan mellan Glimåkravägen och Dalgatan.
 • Bild

  Summering av kommunfullmäktige den 13/2


  Här följer en summering av några av de punkter och beslut som togs på senaste kommunfullmäktige.
 • Bild

  Problem med missfärgat vatten i Killeberg


  Vissa abonnenter i Killeberg har tyvärr tidvis drabbats av att dricksvattnet varit mer eller mindre missfärgat, vilket vi beklagar.
 • Bild

  UKM-festival för ungdomar


  Är du mellan 13-20 år och kreativt lagd? Då är Ung Kultur festivalen (UKM) något för dig! Möte, mingel och kreativitet!
 • Bild

  Inbjudan till föreningsträff den 13 februari


  Varmt välkomna önskas alla kultur - och fritidsföreningar till Föreningsträff
 • Bild

  Lyckat resultat efter införande av 4-fack


  Summeringen av insamlade avfallsmängder för januari 2017 jämfört med januari 2016, visar redan en positiv trend efter införandet av 4-fack i Osby kommun. Den totala avfallsmängden har ökat medan mängd...
 • Bild

  Företagarenkät om ny ishall i Osby


  Nu vill Osby kommun veta vad företagarna tycker om en eventuell ny ishall i Osby. I dagarna går det ut en enkät till företagare om hur vi tillsammans i Osby kommun kan fylla en eventuell ny ishall med...
 • Bild

  Ordningsvakt på och omkring stationshuset i Osby


  Det finns nu ordningsvakt på plats i och omkring stationshuset i Osby vardagar mellan klockan 15-18. Detta görs för att komma till rätta med problemen med skadegörelse och allmänna ordningen på statio...
 • Bild

  Tyck till om utveckling av handeln i Osby


  Osby kommun vill ha in allmänhetens synpunkter på ett eventuellt handels- och kontorsområde utmed riksväg 23, vid Lars Dufwa. Därför är vi tacksamma om du tar ett par minuter för att svara på ett anta...
 • Bild

  Yrkeshögskoleutbildning för svetsare till Osby


  Onsdagen den 8 februari blev det klart att Ekbackeskolan i Osby får tillbaka yrkeshögskoleutbildning för svetsare. Myndigheten för yrkeshögskolan har godkänt Ekbackeskolans ansökan att få driva utbild...
 • Bild

  Höga betyg för kommunens kultur- och fritidsverksamheter


  En stor majoritet av besökarna till Osby kommuns fritidsanläggningar, bibliotek och kulturevenemang är mycket nöjda eller nöjda med sina besök och personalens bemötande. Det visar resultatet från en e...
 • Bild

  Dags att nominera årets eldsjäl


  Osby kommun vill uppmärksamma eldsjälarna i kommunen. Därför har man för något år sedan instiftat priset ”Årets eldsjäl”. Nu är det dags att nominera vem som ska få kommunens eldsjälspris 2017.
 • Bild

  Dags att söka feriearbete


  Nu kan alla ungdomar i Osby kommun som är födda 2000 och 2001 söka feriearbete i kommunen. Det finns feriearbete inom bland annat äldreomsorg, förskola och fritidshem. Andra områden är bibliotek, admi...