Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Jul- och nyårshälsning från kommunalråd och kommunchef

Ett nytt år har gått och det har hänt mycket i kommunen under 2016. Ett intensivt år med allt från stora beslut och projekt, till lite mindre men likväl så betydelsefulla. Vi har under året också kunnat ta del av flera olika undersökningar och rapporter som ger oss ett kvitto på hur mycket bra som görs i kommunens olika verksamheter. Hur det uppskattas av invånare och brukare. Men det finns så klart också en hel del som vi kan och vill förbättra.

Många stora beslut och projekt

Bland alla de beslut som tagits under året, projekt som inletts och/eller genomförts finns till exempel:

  • Osby kommuns nya vision: På spåret och naturligt nära
  • nya fullmäktigemål och uppdaterad värdegrund
  • beslut om och inledd om- och tillbyggnad av kommunhus och därmed flytt till tillfälliga lokaler i Briohuset
  • klart med ny aktör för drift av Osby Camping
  • arbete med förslag på utformning och placering av ny ishall i Osby,
  • fortsatt arbete med Visionsdokument för nytt centrum i Osby,
  • fullmäktigeberedning om framtida skolorganisation i kommunen
  • ny förskola/skola Lönsboda - ombyggnad/påbyggnad
  • Kickstart Osby, som är en omstart för än bättre samarbete mellan kommun och näringsliv
  • försäljning av Naturbruksgymnasiets fastigheter

och mycket, mycket annat.

Osby kommun i framkant

Under året har det också publicerats flera undersökningar inom flera olika områden, där mycket glädjande för Osby och som ett kvitto på vårt goda arbete, vår kommun hamnar i topp. Bland annat tillhör Osby landets 50 bästa skolkommuner enligt Lärarförbundets årliga ranking. I Sveriges kommuner och landstings (SKL) "Öppna jämförelser i grundskolan", placerade sig Osby på 29:e plats bland alla kommuner när det gäller det sammanvägda resultatet i grundskolan. Osby kommun fick också höga betyg för hemtjänst och bemötande i SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet. Till exempel är Osby kommun tredje bäst i hela landet vad gäller nöjdhet med sin hemtjänst.

Nu ser vi fram emot, att tillsammans med alla medarbetare, kommuninvånare, näringsliv, föreningar och organisationer i kommunen, arbeta vidare med att utveckla och än mer förbättra Osby kommuns attraktivitet.

Vi önskar alla som bor och verkar i Osby kommun en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2017.

Marika Bjerstedt Hansen

Petra Gummeson

Bild