Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så här kan en ny ishall i Osby se ut

Nu kan allmänheten ta del av den idéskiss som tagits fram som förslag på en eventuell ny ishall i Osby.

Förslaget ställs ut på biblioteken i Osby och Lönsboda samt i nuvarande ishall fram till den 22 januari 2017. D

Allmänheten kan lämna in synpunkter både på utställningsplatserna och genom att mejla till: osbyfritid@osby.se

Bild