Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Idéskiss på eventuell ny ishall i Osby

Under seneftermiddag, kväll den 20 december kommer utställningen för en idéskiss av en eventuell ishall i Osby att ställas ut. Idéskissen ställs ut på biblioteken i Osby och Lönsboda samt i nuvarande ishall. Utställningen kommer att finnas på plats från den 20 december 2016 till den 22 januari 2017.

Det finns möjlighet att lämna synpunkter både på plats och skicka mejl till följande adress: osbyfritid@osby.se

Många människor har varit involverade i att ge förslag till idéskissen. Det har varit dialoger med ungdomar på fritidsgårdarna i Osby och Lönsboda. Elevenkät har genomförts bland alla på gymnasiet i kommunen. En enkät har också gått ut genom skolans vårdnadshavare-portal till alla vårdnadshavare med barn i skolan i Osby och. Det har hållits träffar med föreningar som har intresse i ishallen och en referensgrupp har träffats 4-5 gånger för att diskutera utformningen av en eventuellt ny ishall. referensgruppen består av Osby konståkningsklubb, Osby IK och tjänstemän med olika uppdrag i kommunen och som behövs vid framtagande av ett förslag.

Politiskt beslut om det ska byggas en ny ishall eller inte tas senare. Det som är beslutat är att en utredning på hur en eventuell ny ishall kan se ut, ska tas fram. I utredningen ingår det geografisk placering, förslag till utformning, ekonomisk kalkyl och om samarbete med företag.

För mer information och frågor, kontakta Reia Sofiadotter Collberg, Kultur-och fritidschef i Osby kommun.

Bild