Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Från dialogmöten till idéskiss på ny ishall i Osby

Två ungdomsdialoger har under hösten genomförts på fritidsgårdarna Bulten och Pulsen om hur en eventuell ny ishall i Osby skulle kunna bli en social mötesplats.

Under dialogerna kom det fram många synpunkter. Det var allt från hur eventuell ny ishall skulle kunna utformas och innehålla, till mer sociala delar. Som till exempel möjlighet till att slappa och umgås med vänner i ett café. Även alla gymnasieelever fick möjlighet att tycka till genom en enkät.

Alla idéer har nu sammanställt till ett förslag som fångar upp ungdomarnas tankar om hur en eventuell ny ishall kan utformas. Förslaget är framtaget av Eddie Neumann som går sista året på Teknikgymnasiet, där han har arbetat med detta i sitt specialarbete i skolan.

Under vecka 50 presenterades ungdomsförslaget på fritidsgårdarna Bulten och Pulsen. Till mötena kom många ungdomar som hade varit med första gången med att ge förslag till hur eventuell ny ishall kunde utformas.

Under mötet gavs även information om vad som kommer att hända framöver. Bland annat ska alla synpunkter från dialoger och referensgrupp för ishallen sammanställtas till en idéskiss, som kommer att presenteras under vecka 51.

Bild