Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Viktig information till hundägare i Osby kommun

Osby kommun har fått in klagomål om hundar som springer löst och inte är kopplade i Osby och Lönsboda. Med anledning av detta vill vi därför göra hundägare uppmärksamma på vad som gäller inom följande områden i kommunen:

Hundar ska hållas kopplade på gångbana, gata, torg och park inom detaljplanelagt område. Detta gäller i tätorterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta. Det gäller också inom lekplats, allmän badplats och elljusförsedd motionsslinga.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Bild